Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor opdrachtgevers van Lokaal Cadeau Helmond
Wat doet Lokaal Cadeau Helmond:

•Lokaal Cadeau is een online platform dat vraag en aanbod van cadeaus in de regio Helmond met elkaar in     contact brengt.
•Partners van Lokaal Cadeau Helmond hebben de mogelijkheid hun producten aan te bieden op dit online
  platform.
•Opdrachtgevers geven hun relaties (zoals werknemers) de mogelijkheid cadeaus uit te zoeken
  op dit online platform.
•Beheert het online platform hhtps://www.lokaalcadeauhelmond.nl
•Sluit overeenkomsten met de opdrachtgevers betreffende hun deelname aan het platform van Lokaal
 Cadeau Helmond.
•Geeft de opdrachtgevers de mogelijkheid reserve-credits te kopen. Vaak is immers vooraf niet precies
  duidelijk voor hoeveel relaties de opdrachtgever credits ter beschikking wil stellen.
•Reserve credits zullen vooraf worden gefactureerd en ongebruikte reserve credits zullen direct na aankoop
  van de periode worden gecrediteerd.
•Geeft de relaties van de opdrachtgevers de mogelijkheid binnen de afgesproken periode cadeaus uit te
   zoeken op het platform van Lokaal Cadeau Helmond.
o Opdrachtgevers kennen credits toe aan hun relaties.
o Iedere credit heeft een waarde van € 5.-
o Relaties betalen de door hen gekozen producten met de credits die de opdrachtgever hen ter beschikking heeft gesteld.
•Verzorgt de uitgifte van cadeaubonnen voor de credits die binnen de overeengekomen periode niet zijn
 ingewisseld op het platform van Lokaal Cadeau.
Lokaal Cadeau Helmond doet dit door eenmalige of doorlopende overeenkomsten met opdrachtgevers te
sluiten en door overeenkomsten te sluiten met de partners.


Wat doen de partners
De partners van Lokaal Cadeau Helmond:

•Zijn ondernemers die een fysieke onderneming drijven in de regio Helmond.
•Bieden hun producten aan op het platform van Lokaal Cadeau Helmond.
•Doen dit door afbeeldingen te plaatsen op het platform van Lokaal Cadeau Helmond.
o Iedere afbeelding kan meerder opties omvatten. Een afbeelding van een wijnglas kan bijvoorbeeld de
keuze bieden tussen glazen voor witte wijn, rode wijn, champagne etc.
o De prijs bedraagt een veelvoud van € 5.-
o De prijs van het aangeboden product zal niet hoger zijn dan de prijs waarvoor dit product door de partner
elders wordt aangeboden.
•Staan garant voor de leverbaarheid van het product dat wordt op het platform van Lokaal Cadeau
Helmond.
•Zullen cadeaubonnen van Lokaal Cadeau ook in hun fysieke onderneming accepteren.

Lokaal Cadeau
Hoe werkt Lokaal Cadeau Helmond:
• Maakt afspraken met de opdrachtgever over het verzorgen van relatiegeschenken, bijvoorbeeld met
  kerst, jubilea, verjaardagen etc
• Stelt de opdrachtgevers inlogcodes ter beschikking waarmee hun relaties de cadeaus kunnen bestellen
  op het online platform van Lokaal Cadeau Helmond.
• Verzorgt de levering van de cadeaus op de afgesproken wijze.
• Zal de credits die niet zijn ingewisseld op het online platform aan de relaties uitkeren als cadeaubon.
•De cadeaubonnen zijn binnen 12 maanden na uitgifte in te wisselen bij de aangesloten partners.


Hoe wikkelen wij dit financieel af?
Lokaal Cadeau Helmond:

• Fungeert als intermediair tussen opdrachtgever en partners.
• Factureert de afgenomen credits bij de opdrachtgever zodra alle afspraken definitief zijn en de overeenkomst tot stand is gekomen. Met deze inlogcodes kunnen de relaties een keuze maken uit de aangeboden producten.
• Hanteert bij de facturering een betaaltermijn van twee weken.
• Na tijdige betaling van de factuur stelt Lokaal Cadeau Helmond de inlogcodes voor het online platform
ter beschikking aan de opdrachtgever.
• Zodra duidelijk is op welke wijze de credits zijn besteed stuurt Lokaal Cadeau Helmond de opdrachtgever een opgave betreffende de btw.


Aansprakelijkheid:

•Uiteraard besteedt Lokaal Cadeau Helmond de grootst mogelijke zorg aan het beheer en het onderhoud
van haar online platform, maar zij kan niet voorkomen dat het platform incidenteel niet bereikbaar is ten
gevolge van noodzakelijk onderhoud dan wel door technische storingen.
•Lokaal Cadeau Helmond zal haar uiterste best doen zoveel mogelijk opdrachtgevers te verbinden aan
het online platform van Lokaal Cadeau Helmond.
•De overeenkomst van de opdrachtgever met Lokaal Cadeau Helmond is geen resultaatsverbintenis
maar een inspanningsverbintenis. Lokaal Cadeau Helmond doet haar uiterste best bij het aanwerven
en binden van partners, maar kan niet voorkomen dat producten incidenteel niet (meer) leverbaar zijn en
kan daarvoor dan ook niet aansprakelijkheid worden gehouden.


Varia:

•Als de opdrachtgever persoonsgegevens van haar relaties aan Lokaal Cadeau Helmond ter beschikking
heeft gesteld, zal Lokaal Cadeau Helmond daar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee omgaan.
De persoonsgegevens zullen direct na afloop van de periode worden vernietigd.
•Op alle overeenkomsten van Lokaal Cadeau Helmond is Nederlands recht van toepassing.